METAFİZİK > Yeni Çağ

Ciddiye Alınması Gereken Kehanet

(1/2) > >>

yagmurruzgari:
                            KEHANET      Yaman Törüner

"Türk İmparatorluğu-nun Çöküşü"ne dair kehanetleri de kapsayan Laonicus Chalcondyles-in "Kehanetler Kitabı" Aytunç Altındal tarafından yayımlandı.
Altındal, kitabın önsözünde, geleceği Tanrı-dan başka hiç kimsenin bilemeyeceğini, ancak, "kehanetler"in birer öngörü olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. 1425 yılında doğup yaklaşık 1490 yılına kadar yaşamış ve hayatının bir bölümünü Konstantinapolis-te (İstanbul) geçirmiş olan Atinalı tarihçi yazarın kitabında yer alan ve gerçekleşen kehanetlerden bazıları şöyle:
? Katolik Kilisesi ile İstanbul-daki Ortadoks Kilisesi kardeşçe kucaklaşacaklardır. Bu kucaklaşma, aynı ifadelerle Kasım 2006-da gerçekleşmiştir.
? Fatih-ten sonraki 16. padişah döneminde, Osmanlı içerden çökmeye başlayacak ve padişah kendi adamlarınca devrilecektir. 16. padişah III. Ahmet-tir ve Eylül 1730-da Patrona Halil-in başlattığı isyandan sonra yok edilmiştir; kehanet yerini bulmuştur.
? Bu dönemde, Tatar Hanı Osmanlı-ya yardım etmeyecektir. Bu da gerçekleşmiştir.
? "Üç kez üç yüz yıl ve bir de yirmilik" tarihinde Osmanlı Devleti yok olacaktır. Gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti 1920-de kurulmuştur.

Kehanet gerçekleşti
? İstanbul-u ele geçirecek olan padişahın adı ile teslim edecek olanın adı aynı olacaktır. Her ikisinin adı da "Mehmet"ti. Kehanet doğru çıkmıştır.
? Çok hızlı davranan bir Müslüman prens, Hıristiyanlara fark ettirmeden, Türk Devleti-ni yeniden kuracaktır. Bu prens Atatürk-tür ve kehanet gerçekleşmiştir.
Gelelim kehanete göre, diğer olacaklara veya Altındal-ın deyimiyle, "öngörü"lere:
? İstanbul-un camileri ve Ayasofya üzerinde haçlar dikilecektir. Bu haçlar, saplanacağı yere silahlı ellerle saplanacaktır. Bu muhteşem şehrin yıkımı gelecektir. Yıkım, sadece orada yaşayanlar sevdiği dini değiştirirse duracak ve şehir lanetten kurtulacaktır.
? Yıkım adaletsizliklerin en kötülerinin gerçekleştiği bir dönemin ardından olacaktır. Tüm Doğu ülkeleri de Hıristiyanlarca fethedilecektir. Böylece, ölü yaşayan, soyulmuş ve felç olmuş bir yönetim sona erecektir.

Tesadüf o ki...
? Önce, Müslüman şeriatı artacaktır. Eğer yedinci seneye kadar kaldırılmazsa, on ikinci seneye kadar buranın hakimi olacaktır. Sonra, Hıristiyan silahlarıyla bir tutsaklık dönemi gelecektir.
? Türklerin başına geçecek 11. devlet adamı, ülkenin bekasını belirleyecektir. Tesadüf o ki, yakında 11. cumhurbaşkanımızı seçeceğiz.
Hıristiyan âlemi bu yüzyılı değişim yüzyılı olarak görüyor ve İslam üzerindeki oyunları artırıyor. Bu uğurda, İslami yönetimlerin kullanılması da söz konusu olabilir.
Kehanetler, çoğu zaman sonradan yorumlanır ama devlet büyüklerinin ağzından duyduğumuz, "Türkiye Cumhuriyeti-nin her zamankinden çok tehlike altında olduğu" görüşlerini de yok sayamayız.

16.07.2007 , Milliyet Gazetesi

Yazar Aytunç Altındal ile Ropörtaj

Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ilgili kehanetler ne zaman başlıyor?
Kehanetlerden biri Mustafa Kemal Atatürk-ü işaret ediyor. Kitapta, -Türk İmparatorluğu, 1920-de çökecektir- deniliyor. Gerçekten de 1920-de TBMM kurulunca Osmanlı Devleti yok edilmiş sayılmakta. Bununla da bitmiyor. -Osmanlı-nın çöküş döneminde kendisi Hristiyan topraklarında yetişen ama müslüman olan bir prens ve başkomutan ortaya çıkacak. Ancak Hristiyanlar tarafından hiç dikkate alınmayan bu başkomutan, Türk devletini yeniden kuracak ve Batı-ya yönlendirecektir- öngörüsü yapılmıştır. Bu kişi, Türkiye Cumhuriyeti-nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk-tür.
-Prensliklerin birleşmesi-
Kitapta son dönemde -11-inci cumhurbaşkanı kim olacak- sorusunun cevabı da saklıymış. Yeni cumhurbaşkanı hangi özelliklere sahip?
Kehanete göre, Türk İmparatorluğu-nun başına geçecek 11-inci kişinin adında 11 harf var. Çok ilginçtir ki, Abdullah Gül-ün ad ve soyadındaki harflerin toplamı da 11.
Peki 11. Cumhurbaşkanı Türkiye-si nasıl olacak?
Kitapta -11-inci Prens döneminde Türk devleti, büyük bir sarsıntı yaşayıp yıkılma noktasına gelecektir- öngörüsü var. Ayrıca -Hristiyan Prensliklerin birleşmesi, Türk imparatorluğunun sonunu getirecektir- deniliyor. Bu da benim yorumumca AB-dir.
Bu kehanet son mu? Türkiye-nin geleceği nasıl şekillenecek?
Maalesef kahinler, Türk İmparatorluğu-nun 11-inci Prensi-nden sonra Türk devleti yok kabul etmiş. Türkiye ile ilgili kehanetler burada bitiyor. Bu sonuç, çok ciddiye alınmalı.

Tercuman Gazetesi, 10.08.2007

Alıntıdır...   http://aytuncaltindal.com/

NOT : Kozmik Bilgi Kitabında yazılanlar ile bu kehanet uyuşmaktadır. Yeniçağda Evrensel Nizam Konseyine bağlı kurulacak Küresel Hükümetin Merkezi İstanbul olacakmış. Yazar Ergün Candan kitaplarında Aziz Malakinin kehanetlerinin gerçekleştiğini ve şimdiki Papanın da son olacağını yazıyor. Dinler devri resmen ortadan kalkacağa benziyor. Evrensel Görüş oluşunca Muhafazakar İslamın hala İstanbulda egemenlik sürmesine izin verilmeyeceği kanısına ben vardım. Keşke yanılıyor olsam. Daha da garibi Yazar Serkan Tekin Muhiyiddin Arabinin kehanetlerinde benzer konulara değiniyor. Peki Nostradamusa ne demeli onun da benzer ifadeleri bulunmaktadır.

PUT kısaltmasını Bilgi Kitabı tanımlıyor.  P: Pirler   U: Ulular    T: Tanrı 
HAÇ kısaltmasını Bilgi Kitabı tanımlıyor.  H: Hulus A: Allah   Ç: Çerağ olmak, yürekte yanmak.

Haç sembolu eski Mısırdaki Ankh benziyor.  Gök ile Yerin birleşmesini ve ruhsal aydınlanma işaretidir.. Rahiplik inisiyasyonunda en yüksek semboldür. Sembolün manası hakkında bilgi aşağıda bulunmaktadır.

orlando:

--- Alıntı yapılan: yagmurruzgari - 05 Ağustos 2008, 09:59:32 ---                            KEHANET      Yaman Törüner

"Türk İmparatorluğu-nun Çöküşü"ne dair kehanetleri de kapsayan Laonicus Chalcondyles-in "Kehanetler Kitabı" Aytunç Altındal tarafından yayımlandı.
Altındal, kitabın önsözünde, geleceği Tanrı-dan başka hiç kimsenin bilemeyeceğini, ancak, "kehanetler"in birer öngörü olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. 1425 yılında doğup yaklaşık 1490 yılına kadar yaşamış ve hayatının bir bölümünü Konstantinapolis-te (İstanbul) geçirmiş olan Atinalı tarihçi yazarın kitabında yer alan ve gerçekleşen kehanetlerden bazıları şöyle:
? Katolik Kilisesi ile İstanbul-daki Ortadoks Kilisesi kardeşçe kucaklaşacaklardır. Bu kucaklaşma, aynı ifadelerle Kasım 2006-da gerçekleşmiştir.
? Fatih-ten sonraki 16. padişah döneminde, Osmanlı içerden çökmeye başlayacak ve padişah kendi adamlarınca devrilecektir. 16. padişah III. Ahmet-tir ve Eylül 1730-da Patrona Halil-in başlattığı isyandan sonra yok edilmiştir; kehanet yerini bulmuştur.
? Bu dönemde, Tatar Hanı Osmanlı-ya yardım etmeyecektir. Bu da gerçekleşmiştir.
? "Üç kez üç yüz yıl ve bir de yirmilik" tarihinde Osmanlı Devleti yok olacaktır. Gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti 1920-de kurulmuştur.

Kehanet gerçekleşti
? İstanbul-u ele geçirecek olan padişahın adı ile teslim edecek olanın adı aynı olacaktır. Her ikisinin adı da "Mehmet"ti. Kehanet doğru çıkmıştır.
? Çok hızlı davranan bir Müslüman prens, Hıristiyanlara fark ettirmeden, Türk Devleti-ni yeniden kuracaktır. Bu prens Atatürk-tür ve kehanet gerçekleşmiştir.
Gelelim kehanete göre, diğer olacaklara veya Altındal-ın deyimiyle, "öngörü"lere:
? İstanbul-un camileri ve Ayasofya üzerinde haçlar dikilecektir. Bu haçlar, saplanacağı yere silahlı ellerle saplanacaktır. Bu muhteşem şehrin yıkımı gelecektir. Yıkım, sadece orada yaşayanlar sevdiği dini değiştirirse duracak ve şehir lanetten kurtulacaktır.
? Yıkım adaletsizliklerin en kötülerinin gerçekleştiği bir dönemin ardından olacaktır. Tüm Doğu ülkeleri de Hıristiyanlarca fethedilecektir. Böylece, ölü yaşayan, soyulmuş ve felç olmuş bir yönetim sona erecektir.

Tesadüf o ki...
? Önce, Müslüman şeriatı artacaktır. Eğer yedinci seneye kadar kaldırılmazsa, on ikinci seneye kadar buranın hakimi olacaktır. Sonra, Hıristiyan silahlarıyla bir tutsaklık dönemi gelecektir.
? Türklerin başına geçecek 11. devlet adamı, ülkenin bekasını belirleyecektir. Tesadüf o ki, yakında 11. cumhurbaşkanımızı seçeceğiz.
Hıristiyan âlemi bu yüzyılı değişim yüzyılı olarak görüyor ve İslam üzerindeki oyunları artırıyor. Bu uğurda, İslami yönetimlerin kullanılması da söz konusu olabilir.
Kehanetler, çoğu zaman sonradan yorumlanır ama devlet büyüklerinin ağzından duyduğumuz, "Türkiye Cumhuriyeti-nin her zamankinden çok tehlike altında olduğu" görüşlerini de yok sayamayız.

16.07.2007 , Milliyet Gazetesi

Yazar Aytunç Altındal ile Ropörtaj

Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ilgili kehanetler ne zaman başlıyor?
Kehanetlerden biri Mustafa Kemal Atatürk-ü işaret ediyor. Kitapta, -Türk İmparatorluğu, 1920-de çökecektir- deniliyor. Gerçekten de 1920-de TBMM kurulunca Osmanlı Devleti yok edilmiş sayılmakta. Bununla da bitmiyor. -Osmanlı-nın çöküş döneminde kendisi Hristiyan topraklarında yetişen ama müslüman olan bir prens ve başkomutan ortaya çıkacak. Ancak Hristiyanlar tarafından hiç dikkate alınmayan bu başkomutan, Türk devletini yeniden kuracak ve Batı-ya yönlendirecektir- öngörüsü yapılmıştır. Bu kişi, Türkiye Cumhuriyeti-nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk-tür.
-Prensliklerin birleşmesi-
Kitapta son dönemde -11-inci cumhurbaşkanı kim olacak- sorusunun cevabı da saklıymış. Yeni cumhurbaşkanı hangi özelliklere sahip?
Kehanete göre, Türk İmparatorluğu-nun başına geçecek 11-inci kişinin adında 11 harf var. Çok ilginçtir ki, Abdullah Gül-ün ad ve soyadındaki harflerin toplamı da 11.
Peki 11. Cumhurbaşkanı Türkiye-si nasıl olacak?
Kitapta -11-inci Prens döneminde Türk devleti, büyük bir sarsıntı yaşayıp yıkılma noktasına gelecektir- öngörüsü var. Ayrıca -Hristiyan Prensliklerin birleşmesi, Türk imparatorluğunun sonunu getirecektir- deniliyor. Bu da benim yorumumca AB-dir.
Bu kehanet son mu? Türkiye-nin geleceği nasıl şekillenecek?
Maalesef kahinler, Türk İmparatorluğu-nun 11-inci Prensi-nden sonra Türk devleti yok kabul etmiş. Türkiye ile ilgili kehanetler burada bitiyor. Bu sonuç, çok ciddiye alınmalı.

Tercuman Gazetesi, 10.08.2007

Alıntıdır...   http://aytuncaltindal.com/

NOT : Kozmik Bilgi Kitabında yazılanlar ile bu kehanet uyuşmaktadır. Yeniçağda Evrensel Nizam Konseyine bağlı kurulacak Küresel Hükümetin Merkezi İstanbul olacakmış. Yazar Ergün Candan kitaplarında Aziz Malakinin kehanetlerinin gerçekleştiğini ve şimdiki Papanın da son olacağını yazıyor. Dinler devri resmen ortadan kalkacağa benziyor. Evrensel Görüş oluşunca Muhafazakar İslamın hala İstanbulda egemenlik sürmesine izin verilmeyeceği kehanetini ben algıladım. Keşke yanılıyor olsam.

PUT kısaltmasını Bilgi Kitabı tanımlıyor.  P: Pirler   U: Ulular    T: Tanrı 
HAÇ kısaltmasını Bilgi Kitabı tanımlıyor.  H: Hulus A: Allah   Ç: Çerağ olmak, yürekte yanmak.

Haç sembolu eski Mısırdaki Ankh benziyor.  Gök ile Yerin birleşmesini ve aydınlanma işaretidir.. Rahiplik inisiyasyonunda en yüksek semboldür. Sembolün manası hakkında bilgi aşağıda bulunmaktadır.

www.izafet.com/metafizik-bilimkurgu-mitoloji/226665-ankh-nedirc-hac-isaretine-nedenbenzetirizc.html

--- Alıntı sonu ---


**********************
bu gerçekleşecek kehanetler için, yook olmaz diye kim diyebilir ki?
kulaklarımı tıkasam, gözlerimi bağlasam ööle yaşasam daha mı mutlu olurdum acaba diye düşünüyorum.
ama insan bu olanlara nasıl sırt çevirebilir ki?

lightning:
gerçekten enteresan

chinaski:
Gelecek bir olasılıklar denizidir.Tek ve mutlak bir gelecek yoktur.Her zaman seçim şansı vardır.İsteyen kahin istediği kehaneti yapsın.Seçim sadece bizim elimizdedir.Gelecek zaten her an bizim kişisel ve kolektif anlayışımızdaki değişikliklerle şekillendirilmektedir.Şu da göz ardı edilmemelidir ki günümüzde dünyanın etkisi altında olduğu enerjiler eskisine göre çok daha yüksek titreşimli ve süptil enerjilerdir.Eski enerjilere dayalı bilinç kalıplarını değiştirmek artık daha kolay.Bu nedenle umutsuzluğa kapılmak yerine geleceği oluşturmak için madden ve manen çalışmalıyız.

Sevgilerimle.

hadomen:
Şunu unutmamak gerekirki Gelecek her zaman değişebilir, insan kendi iradesi ile sevgiyle geleceği şekillendirebilir..

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek