TARTIŞALIM > Tartışma Konusu

Kurban Bayramı Hz. İbrahim zamanında ortaya çıktı.Nasıl Müslümanların Bayramı

(1/2) > >>

franklins.late:
kuraban bayramı hz. ibrahim in oğlu hz. ismail i tanrı ya kurban etmesiyle baslamıştı.Allah hz ibrahim e koç göndermiş cebrail vasıtasıyla ve onu kurban etmesi istenmişti.İyide Hz. İbrahim Yahudi kavminden geliyordu ve bu da yahudilerin belli bir süre zarfında olagan olarak tanrıya kurban etmeleri gereken bir hayvan olduğunu ve ona baglılığını gösteriyor.ama nasıl o zaman müslümanların bayramı olur ki.biz neden kutluyoruz bunu anlamış degilim.acıklaması olan vermı.bekloorum
 

ALEF:
uzun uzun anlatmak zor
hz ibrahim inananların babasıdır. israil demek görmeden inanan demektir. yani kurban yaradana inanan tüm kullar içindir.
kuban ve adak ta ne koçtur ne inek. tabiki kesilebilir ama gerçek sır örtünün altında. sen gerçekten oğlunu kurban etmek isteyince gökten koçta iner boğa da.

Cedric:
Tek bir Allah inancına göre sadece bir Allah olduğuna göre bir tek din vardır.

İslammış yahudilikmiş hristiyanlıkmış bunlar insanların taktığı isimlerdir. Allah size hristiyanlığı gönderiyorum diye göndermedi veya Hz. İsa size Hristiyanlığı öğretiyorum diye öğretmedi. İbrahim de aynı Allaha tapıyordu Hz. İsa da Nuh da. Sonuç olarak Allah kurallarını her dönemde herkese aynı şekilde söylemiş fakat insanlar tarafından değiştirilmiş.

Bugün sadece İslam dinini bile kapsamlı incelemeye kalksanız Hz. Muhammed zamanındaki dinin parçalanıp elli mezhebe dönüştüğünü, her birinin ayrı bir din gibi gözüktüğünü görürsünüz.

Sonuç olarak Müslüman inancına göre Ademden buyana gönderilen bütün dinleri Allah gönderdi ve bir kaç örfi uygulama haricinde aynı inanç temelleri ile gönderdi.

Cedric:
Ali İmran

67-İbrahim, ne bir “Yahudi”, ne de “Hristiyan” idi, ama kendini Allah'a teslim ederek her türlü bâtıldan yüz çevirmiş biriydi; ve O'ndan başka bir şeye ilahlık yakıştıranlardan değildi.Yahudi kavmi ile arap kavmi kardeştir. İbrahim peygamber Yahudi kavminden falan değildi. İbrahim peygamberin iki oğlu olan ishak ve ismail ile başladı bu kavramlar.

yahudiler ishak oğulları
araplar da ismail oğulları şeklinde düşünebilirsin..


Tevratta bu konu ve peygamberimizin geleceği duyurulmuştur, tevratı değiştirmelerine rağmen orasını değiştirmemişlerdir. Allah ise Kuranda onların bu değiştirmedikleri yerle ilgili imalarda bulunur. Hani madem kitabınıza inanıyorsunuz tamamına neden inanmıyorsunuz. Tamamına inansalar peygamberimize ve islama dönmeleri gerekir.

Bakara Suresi:
42-Hakkı bâtıl ile örtüp bile bile gizlemeyin
101-Ve [şimdi bile], ne zaman Allah'tan onlara halen sahip oldukları hakikati tasdik eden bir elçi gelse, kendilerini önceki çağlarda vahyedilen kelâma bağlı sayanlardan bazısı, [o'nun dediklerinin] farkında değilmiş gibi ilahî kelâma arkalarını dönerler


“Hakkı bâtıl ile örtmek”le, Kur’an'ın sık sık Yahudileri ithamına sebep olan, Kitâb-ı Mukaddes'in metnini tahrif etmeleri kasdedilmiştir -ki bu tahrifat, objektif metin tetkikleri yoluyla da isbatlanmıştır. Öte yandan, “hakikatin gizlenmesi”, Yahudilerin, Kitâb-ı Mukaddes'deki Hz. Musa'nın “Tanrın Rab, sizin için aranızdan, kardeşleriniz içinden tıpkı benim gibi bir peygamber çıkaracak, siz o'nu dinleyeceksiniz” (Tesniye xviii,15) şeklindeki sözlerini ve bizzat Allah'a izafe edilen: “Kardeşlerin arasından onlara senin gibi bir peygamber göndereceğim ve o'nun ağzına kendi sözlerimi koyacağım” (Tesniye xviii,18) şeklindeki sözleri gözardı etmelerine veya kasden yanlış yorumlamalarına işaret eder. Açıktır ki İsrailoğulları'nın “kardeş”leri, Araplardır ve özellikle onların musta‘ribe (“Araplaşmış”) gurubudur ki kökleri Hz. İsmail'e ve Hz. İbrahim'e kadar uzanır: ve Arap Peygamberi'nin kendi kabîlesi “Kureyş” de bu guruba mensup olduğundan, yukarıdaki Kitâb-ı Mukaddes ifadeleri o'nun ortaya çıkacağına işaret olarak kabul edilmelidir.


Ayrıca bakara suresinde;

136- Deyin ki: “Biz Allah'a inanırız; ve bize indirilene; ve İbrahim'e, İsmail'e, İshâk'a, Yakub'a ve onların soyundan gelenlere indirilene; ve Musa'ya, İsa'ya ve Rableri tarafından [diğer] tüm peygamberlere tevdî edilmiş olana [inanırız]; onların arasında hiçbir ayrım yapmayız. Ve biz O'na teslim olanlarız.”

Ali imran:

84-De ki: “Biz, Allah'a; bize indirilene; İbrahim'e, İsmail'e, İshâk'a, Yakub'a ve o'nun neslinden gelenlere indirilene; Rableri tarafından Musa'ya, İsa'ya ve [diğer] tüm peygamberlere bahşedilene inanırız; onlar arasında hiçbir ayrım yapmayız. Ve kendimizi O'na teslim ederiz.”

Ayrıca;

Cedric:
Ayrıca:

Hac
36.Hayvanların kurban edilmesine gelince, Biz bunu sizin için Allah tarafından konulmuş simgelerden biri olarak öngördük ki bunda sizin için [nice] yararlar vardır. Öyleyse artık, [kurban edilmek üzere] sıraya dizildiklerinde onların üzerinde Allah'ın ismini anın; ve cansız olarak yere serildiklerinde onların etinden kendiniz de yiyin; kendi nasibiyle yetinip istemeyen kimseyi de, istemek zorunda kalan kimseyi de (onunla) doyurun. Biz, işte bu amaçla  onları  sizin yararınıza sunuyoruz ki şükredesiniz

37. [Fakat unutmayın ki,] onların ne etleri Allah'a ulaşır, ne de kanları; lakin O'na ulaşan, yalnızca sizin O'na karşı gösterdiğiniz bilinç ve duyarlıktır. İşte bu amaçla, onları sizin yararınıza sunuyoruz ki, size ulaşma yolunu, yordamını gösterdiği (her türlü rahmet) için O'nun yüceliğini saygıyla anasınız. Öyleyse, o iyilik yapanları müjdele

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek